Avís legal

En compliment amb la llei 34/2002, del 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, Menorca Expeditions SC, informa que és titular del website www.karettaexpeditions.com.

D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la citada llei Menorca Expeditons SC, informa de les següents dades: Menorca Expeditions SC, amb seu social a  Av. Central, parcelas 10-15 zona IV nº 7 07710  Sant Lluís (Illes Balears) i amb CIF nº: J57888034. Inscrita en el Registre Insular d’Empresas, Activitats i Establiments Turístics de Menorca com empresa de turisme actiu  amb signatura TA 0002 ME.

L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és info@karettaexpeditions.com

Usuari i règim de responsabilitats

La navegació, accés i ús del lloc web de Menorca Expeditions SC, confereix la condició d’usuari, per la que s’accepten, des de la navegació per les pàgines de Menorca Expeditions SC, totes les condicions d’ús aquí establertes sens perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas. La pàgina web de Menorca Expeditions SC, proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del website. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

– La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis facilitats per Menorca Expeditions SC, per a l’accés a determinats continguts o serveis oferts per les webs. També serà responsable de l’ús que li doni a les claus d’accés que hagi obtingut amb la complementació dels esmentats formularis.

– L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per Menorca Expeditions SC, contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del website.

Política d’enllaços
i exempcions de responsabilitat

Menorca Expeditions SC, no es fa responsable del contingut de les pàgines web a les que l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu website i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitarà cap tipus de control sobre el contingut d’altres pàgines de la xarxa. Així mateix, tampoc supervisarà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines externes a la seva propietat a les que es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

Menorca Expeditons SC, declara haver adoptat totes les mesures necessàries amb el propòsit d’evitar qualsevol dany que, als usuaris del seu webiste, pugui derivar-se de la navegació per les seves pàgines web. En conseqüència, Menorca Expeditions SC, no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació pogués patir l’usuari.

Modificacions

Menorca Expeditions SC, es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense previ avís, en el contingut del seu website. Tant pel que fa referència als continguts del website, com en les condicions d’ús del mateix o en les condicions generals de contractació.

Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través del seu website, de qualsevol forma admesa en dret i seran d’obligat compliment durant el temps que es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

Reserva de cookies

Menorca Expeditions SC, es reserva el dret d’utilitzar cookies en la navegació de l’usuari per les seves websites per facilitar la personalització i comoditat de la navegació. Seguint la política de protecció de dades de l’empresa, Menorca Expeditons SC, informa que les cookies s’associen a l’usuari anònim i al seu ordinador, i no proporcionen de per si el nom i cognoms de l’usuari. L’usuari té la disponibilitat de configurar el seu navegador de tal manera que se l’informi de la recepció de cookies, podent, si així ho desitja, impedir que siguin instal·lades en el seu disc dur. No obstant, per l’accés al website de Menorca Expeditions SC, no serà preceptiva la instal·lació de cookies.

Protecció de dades

En conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Menorca Expeditions SC, informa als usuaris del seu website que les dades personals recollides per l’empresa mitjançant els formularis facilitats a les seves pàgines, seran introduïdes en un fitxer automatitzat sota responsabilitat de Menorca Expeditions SC, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre les dues parts. Així mateix, Menorca Expeditons SC, informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a l’adreça: Menorca Expeditons SC, C / Tropical, 16, porta E – 07720 Es Castell, Illes Balears. Si en un període de 30 dies no es comunica el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

Propietat intel·lectual

Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, així com dels mitjans i formes de presentació i muntatge de les pàgines que pertanyen a la web, per si mateix o per cessió, a Menorca Expeditions SC, seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual i per l’ordenament jurídic espanyol, els hi serà d’aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya. Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel·lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i ús, de la totalitat o part dels continguts de les seves pàgines web sense el consentiment exprés de Menorca Expeditions SC.

Accions legals, legislació aplicable
i jurisdicció

Menorca Expeditions SC, es reserva així mateix la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per a l’ús indegut de les seves pàgines web i continguts o per incompliment de les presents condicions. La relació entre l’usuari i Menorca Expeditions SC, es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents per a decidir sobre qualsevol controvèrsia que pugui suscitar entre l’usuari i Menorca Expeditions SC, els jutjats o tribunals propis de la localitat de Maó.